понеделник, 31 март 2014 г.

ЗАЩО ДА СИ ВЗЕМА СОЛАРНО ЗАРЯДНО?


   Вече и в България се предлагат различни соларни зарядни. Но българският потребител все още не е убеден в тяхната полза и универсалност - и наистина ли соларните зарядни могат да се ползват за мобилни апарати, таблети, лаптопи, GPS, камери, фотоапарати и др. и то целогодишно?
И така какво е едно СОЛАРНО ЗАРЯДНО ? 

       Като цяло то представлява една допълнителна мощна Li-йонна батерия, която може да се зареди както от компютър или от електрическата мрежа, така и от соларния панел върху корпуса на зарядното. Соларните зарядни са със съвременен дизайн, леки, компактни и универсални. Обикновено те включват и комплект накрайници с USB-кабел за зареждане на различни модели GSM, като може да се ползва и собствения USB - кабел към телефона. Има соларни зарядни с лиценз за iPhone, iPod, iPad- специално изработени за най-новите модели на пазара.

    На българския пазар се предлагат вече и СОЛАРНИ РАНИЦИ И ЧАНТИ с фин дизайн, отлична изработка от рециклиран PET - материал и в различни размери. те също са вид СОЛАРНИ ЗАРЯДНИ, защото всяка от тях съдържа преносима Li-йонна батерия с капацитет над 7000 mAh. Акумулаторната батерия може да се захранва както от компютър, така и от соларния панел върху чантата или електрическата мрежа.  Всяка соларна чанта може да се използва в ежедневието или по време на туризъм. По всяко време може да прехвърлите енергия от нея върху устройство, което ползвате. Може да се носи заредената батерия и без да се взема чантата, когато това е по-удобно.

    Полезни за туристите са и МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ СОЛАРНИ ЗАРЯДНИ. Те обикновено са устойчиви на удар, напръскване и включват силно лед осветление, радио, часовник, компас барометър, високометър, термометър и други удобни екстри. Тяхната Li-йонна батерия се захранва както от соларен панел, така и  чрез динамо, което дава допълнителна сигурност.

       Какво е важно да се гледа, когато си избираме СОЛАРНО ЗАРЯДНО:

Капацитет:
Колко голям е капацитетът на соларното зарядно е важно, защото  това означава, колко пъти ще може да презаредите телефона си напълно. Обикновено капацитета му е отбелязан в mAh (милиамперчаса).
Например добрите соларни зарядни могат да презаредят един iPhone над 4 пъти. Те имат голям капацитет - над 6000 mAh.


Мощност на соларния панел: 
измерва се във W- ват и от нея зависи колко бързо ще се зареди вградената батерия на соларното зарядно , когато се остави на слънчева светлина. Колкото е по-голяма мощността ( това значи и по-голяма площ на соларния панел) , толкова по-добре.

Преносимост:
Соларното зарядно не трябва да бъде трудно преносимо -  трябва да е леко и компактно. Има соларни зарядни, които изпълняват едновременно функцията на батерия и предпазен калъф за iPhone.

Универсалност:
Вашият смартфон извършва много функции в едно, но със сигурност имате и други мобилни устройства. За това, когато избирате соларно зарядно, най-добре е да търсите максимално универсално - да има вградени адаптери или да включва комплект такива. Така ще можете да използвате допълнителната енергия на 100%.

Вградени защити:
Нужно е соларното зарядно да има вградена защита от презареждане и преразреждане на собствената му батерия. Само тогава то има дълъг живот - над 2 години и ще ви служи отлично. Обикновено когато това е спазено, производителят дава спокойно гаранция за соларните си зарядни.

Цената:

Не се подвеждайте по соларни зарядни с уж отлични характеристики и ниска цена - това няма как да е истина - има уловка, която може да ви коства и разваляне на телефона ви!!!
петък, 21 март 2014 г.


Правилник на кампанията
„Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!”
1. Организатор на кампанията:
Организаторът на кампанията „Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!”
e фирма ПРО СОЛАР ЕООД., със седалище в България, гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица”, бл. 1а, ЕИК 201807874, законно представлявана от Людмила Величкова в качеството на Управител.
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1Кампанията „Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!” се провежда на територията на България през периода 21 март – 06 април 2014г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 .В кампанията „Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!” може да участва всяко физическо или юридическо лице, което се запише за бюлетина на SOLARMARKET.BG, в периода 21 март – 06 април 2014г.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на ПРО СОЛАР ЕООД .
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в кампанията е 18 навършени години в деня на началото на играта, съответно 21 март 2014г.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
4.1 За да участва в кампанията „Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!” всяко заинтересовано лице трябва да се запише за нея в сайта на SOLARMARKET.BG ( www.solarmarket.bg ) в менюто „ИГРАЙ”, в периода 21 март – 06 април 2014г.
4.2 Записаният за играта трябва да хареса страницата на SOLARMARKET.BG във Facebook - https://www.facebook.com/solarmarketbg и да сподели ИГРАТА на своята стена.
4.3. Записаният за играта трябва да познае името на соларното зарядно, което е изобразено на рекламата на играта и да го изпрати като съобщение на фейсбукстраницата на SOLARMARKET.BG.
4.4. Чрез регистрацията в Играта участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват с рекламна цел при спечелване на наградата.
5. НАГРАДИ

5.1 Наградата на Играта е на приблизителна стойност от 20,50 лв. (с включено ДДС), и се състои от: Пожарна кола със светещи соларни фарове.– http://www.solarmarket.bg/pojarna-kola-sas-sveteshti-solarni-farove

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1 Победителят ще бъде определен на 07 април 2014г.

 6.2 Победителят ще получи награда, състояща се от Пожарна кола със светещи соларни фаровена стойност 20,50лв.

6.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са се записали за играта и са изпълнили всичко от т. 4 до дата 06 април 2014г. включително.
6.4 Победителят ще бъде определян на случаен принцип в зависимост от посочените при регистрация  е-мейл адрес, телефон или име и фамилия чрез услугата random.org.
Тегленето на Победителя ще бъде публикувано в блога на SOLARMARKET.BG (http://solarstor.blogspot.com/)
 6.5 Организаторът ще се свърже с Победителя по имейл или по телефона, използвайки данните за контакт, предоставени от него в акаунта, с който е участвал в Играта, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако Победителя не може да бъде открит или ако Победителят, контактуван чрез имейл не потвърждава желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни, както и в случая, в който Победителят откаже наградата ще се определи друг Победител чрез описания по-горе механизъм.
7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 Утвърждаването на Победителя ще се извършва само на базата на следните
документи: валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
8. Правилник на Играта
8.1 Правилникът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заявител (и/или участник) на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/
9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независими от собствената му воля, и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си приет чрез този Правилник.
9.2 Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепяства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на Правилника и продължаването на Играта
„Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!”,
организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който то е възпрепятствано или забавено.
9.3 Ако Организатора назовава форсмажора, той е задължен да уведомява участниците в Кампанията „Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!”  за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
9.4 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.solarmarket.bg .
10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
10.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и  провеждането на промоционалната Игра предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането на Кампанията.
11 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1 Участието в тази Игра потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването на който и да е начин за промотиране (напр. Интернет, улично афиширане и т.н.).
11.2 С участието си в Играта, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг , за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
11.3 Организаторът може да направи публична информацията относно имената на Победителите на настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.
11.4 На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в Закон относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение.
11.5 Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.
11.6 Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.
12 СПОРОВЕ
12.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.
12.2 С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.
12.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции в България.
12.4 Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Играта, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 13 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2 Организаторът няма да поема отговорност за нито едно деяние, предизвикващо невъзможност за утвърждаване на някой Победител, поради промяна на е-мейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др.
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените Победители не се възползват от предложения от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на Победителите.
13.4 Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.solarmarket.bg, на блога на SOLARMARKET.BG http://solarstor.blogspot.com/ или може да бъде поискан на адреса на седалището на Организатора.
13.5 Организаторът си запазва правото да промени настоящия Регламент по времето на Играта, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.solarmarket.bg.
 Организатор на Играта
„Сподели, познай и спечели от SOLARMARKET.BG!”
 - ПРО СОЛАР ЕООД

Чрез Управителя, Людмила Величкова

Всичко за слънчевите колектори

Всичко за слънчевите колектори

КАК РАБОТЯТ? Слънчевият колектор е двигателят на горещата вода. Слънчевите системи с вакуумни тръби винаги са били най-ефективните системи за производство на енергия. Въпреки нарастващото търсене на слънчеви колектори, съвременните техники за производство доведе до намаляване на разходите, така че тръбната технология с вакуум предлага най-голяма възвращаемост на инвестициите в сравнение с всяка друга слънчева система.
Принципът на слънчевите вакуумни тръби, е прост. Слънчевата тръба е с вакуумо-подобен дизайн като на термос. Състои се от два слоя стъкло с вакуум между слоевете. Външният слой на слънчевата тръба е изработен от боросиликатно стъкло, което е с много ниско съдържание на желязо и позволява 98% от светлинната енергия да премине през 2-рия вътрешен слой, който също е със специално покритие. Тези покрития и модерната технология са това, което прави тези слънчеви колектори да са с по-дори топлинни параметри от всеки друг колектор на пазара. Специалното селективно покритие променя късовълновата слънчева радиация в дълги топлинни радиационни вълни с почти 94% ефективност и само 6% от слънчевата енергия се губи!

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

1. ЕФЕКТИВНИ ЛИ СА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ ПРЕЗ ЗИМАТА?

При минусови температури и облачни зимни дни трудно може да се достигне температура на водата подходяща за къпане. Ефективността на слънчевите колектори е в зависимост от температурата на околната среда и от температурата на водата в градската мрежа, която варира през различните сезони от 10°C през зимата, до 25°C през летните месеци. Може да се каже, че в южната, по-топла част на даден град, слънчевите системи ще изглеждат по-ефективни, именно поради разликата в температурата на водата в градската мрежа.

2. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ЗА ЖИЛИЩЕ НА ПО-НИСЪК ЕТАЖ В БЛОК?

Може да се използва, но ще има известен първоначален разход на вода, преди топлата вода да достигне апартамента. Например, при сграда от 5 етажа, за да достигне топлата вода до втория етаж ще трябва първоначално да изтекат 3-6 литра вода (в зависимост от дължината на тръбите).
3. КОЛКО ЩЕ СА ЗАГУБИТЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА ПРЕЗ НОЩА?
Нормално е през нощта, когато температурата на околния въздух е ниска, да има топлинни загуби от резервоара, което води до намаляване на температурата на водата.
Ако вода с температура от 50-60°C се остави в резервоара на типична слънчева система за битова топла вода вечерта, температурата на водата ще се е понижи с от 4 до 6 градуса, в зависимост от сезона.
Във връзка с ефективността на системата се препоръчва топлата вода да се използва до вечерта, а не да се оставя за следващия ден.
4. ЗАМРЪЗВАТ ЛИ ВАКУУМНИТЕ ТРЪБИ ПРЕЗ ЗИМАТА?
В райони с характерни много ниски температури през зимата трябва да се използват системи от затворен тип, тъй като те още при инсталирането, се запълват с вода и антифриз в подходяща пропорция ( в зависимост от специфичния регион). При тези системи не са необходими никакви действия от потребителя при прогнози за много ниски температури.
При слънчева система за битова топла вода с отворена верига, трябва да се източва водата, при наличие на изпускателен отвор, или да се вика монтажист от фирмата доставила системата, ако ще има минусови температури. Тези системи не са препоръчителни за райони с обичайни големи застудявания.
5. ПРИ ГРАДУШКА ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ДА СЕ ПОВРЕДЯТ КОЛЕКТОРИТЕ ?
Производителят дава гаранция за градушка с размер до 25 мм. ледено топче, но е възможно вакуумните тръби да издържат и повече. Дори да се получи счупване на някоя от тръбите, същите могат да се подменят и това не е толкова скъпо спрямо цената на цялата система.
6. КАКВА Е ТЕЧНОСТТА ВЪТРЕ В КОЛЕКТОРА И КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО СЕ СМЕСИ С ПИТЕЙНАТА ВОДА?
При затворените системи се ползва антифризна течност, която дори и да проникне в тръбовата мрежа, няма да има проблем, тъй като не е отровна. Но по принцип това не се случва, защото налягането в затворената верига от колектори е винаги по-ниско от налягането вътре в резервоара за топла вода (налягане на градската мрежа). По този начин, ако се наруши затворената верига, течността няма да се проникне във водата за битови нужди, а ще се случи обратното.
7. МОГАТ ЛИ СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ ЗА ТОПЛА ВОДА ДА СЛУЖАТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ?
Не може да се разчита, че слънчевите колектори за топла вода ще осигурят сами отопление през целия зимен сезон, но могат да се използват за подпомагане основната система за отопление. За тази цел, обикновено се използват системи с ре-циркулация на водата. При тях слънчевите колектори се монтират на покрива, а резервоара за топла вода е на по-ниско ниво, като приземен етаж или в мазето. Тези системи се нуждаят от помпа за пренос на енергия от колектора към резервоара и имат по-голям капацитет (по-голяма колекторна площ, по-голям резервоар) отколкото простата термосифонна система. Минус на тези слънчеви системи е, че постоянната циркулация на топла вода в мрежата за разпределение, води до топлинни загуби. От направени изчисления в малки и големи хотели, се заключава, че около 20% - 30% от общата енергия, която се потребява за затопляне на вода, се губи в дистрибуционната мрежа.
В случаите, когато се използва система с ре-циркулационна помпа, трябва да се осигури:
·       Добра изолация на тръбите за разпределение на топлата вода;
·       Ограничаване на времето за използване на ре-циркулационната помпа (използване на часовников превключвател или друг метод), ако условията позволяват това.
8. ТРЯБВА ЛИ СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ ДА СА ОБЪРНАТИ ВИНАГИ НА ЮГ?
Най-добре е да са на юг, за да се използва пълния капацитет на системата. Може и да е юг-югоизток, но в друга ориентация ще намали количеството усвоена енергия от слънцето. Разликата от южната ориентация, без да има голямо понижаване на ефективността е до 20°. За по-големи отклонения до 45°, намаляването е в порядъка от 15% през зимните месеци и приблизително 5% през летните месеци.
9. САМО НА ПОКРИВА ЛИ СЕ СЛАГАТ КОЛЕКТОРИТЕ ИЛИ МОЖЕ И НА ТЕРАСА?
Могат да се монтират навсякъде, но е задължително да са на слънчево място, където да се използва максималното количество светлина, което ще попада през деня.
10. ДО КОЛКО ГРАДУСА СЕ ЗАТОПЛЯ ВОДАТА?
До 98 градуса максимум и понеже системата е отворена няма опасност да стане каквато и да е авария. Съществуват смесителни устройства, които се инсталират на изхода за топлата вода на домашната слънчева система и могат да контролират температурата на топлата вода така, че тя да не надвишава 60°C. Така потребителят на топла вода ще е предпазен от температури на водата по-високи от 60°C, които могата да му причинят изгаряния. По принцип смесителните устройства са доста скъпи, но има и евтини, по-опростени такива, които могат да се използват при домашни слънчеви системи. Тяхната цена е по-ниска от 50 Евро.
11. ПОД КАКЪВ НАКЛОН ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА СЛЪНЧЕВИЯ КОЛЕКТОР?
Повечето от слънчевите колектори за битова топла вода се разполагат в ъгъл от 45° към хоризонталната равнина. Ако наклона е променен в порядъка 25° до 50°, ще има промяна в годишната енергийна ефектевнивност но тя няма да надхвърля 5%. Следователно е възможно да се монтират колектори на покриви с наклон от 25° до 50°, без да съществува голям проблем с ефективността или неизправна работа.
12. НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ ПОКРИВА КОЛЕКТОРА НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА ПРЕЗ ЛЯТОТО, КОГАТО НЯМА НИКОЙ В ЖИЛИЩЕТО И НЕ СЕ ПОТРЕБЯВА ТОПЛА ВОДА ?
Когато през лятото водата в слънчевата система не се използва , температурата на водата в резервоара достига високи температури (от порядъка на 90 °C – 95°C). Това не е проблем, защото системи за битова топла вода са проектирани да издържат на такива високи температури. Следователно, не е необходимо да се покрива колектора на слънчевата система, когато потребителите няма да ползват системата за известен период от време. Иначе, е вярно, че при покриване на колектора, водата в резервоара няма да достига такива високи температури.
13. КОЛКО ЕНЕРГИЯ ЩЕ ОСИГУРИ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА ЗА ТОПЛА ВОДА ЗА ЕДНА ГОДИНА?
Според досега проведените изследвани и измервания , очакваното енергийно осигуряване е от порядъка на 500kWh до 800 kWh на година и на квадратен метър площ на колектора.
Изчисленията са направени при следните условия:
·       едно отвеждане на водата, в края на деня;
·       изпразване на пълен обем на резервоара;
·       отвеждане при температурата на водата достигне 40°C .
14. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНО СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА ЗА ТОПЛА ВОДА?
Слънчевият колектор има висока ефективност когато оперативната му температура е ниска или иначе казано, когато водата в резервоара е студена. Следователно, основният принцип за ефективно използване е водата в резервоара да бъде с ниска температура сутринта, когато слънчевата ирадиация започва да се повишава. Препоръчва се всичката топлата вода да се използва до сутринта на следващия ден. По този начин слънчевият колектор ще може да започне да функционира при ниска температура и следователно ефективно. При спазване на това правило нивото на ефективност ще се повиши до 20-25%.