петък, 20 декември 2013 г.

Боядисваш и топлоизолираш!

Боядисваш и топлоизолираш!
3-4 градуса по-висока контактна температура на обработената повърхност, ограничаваща риска от конденз и мухъл. От 8 до 10% намаление на разходите за отопление.
ТермоПокритията представляват течен дисперсионен разтвор от чиста акрилна смола, около 50% керамични вакуумни микрокапсули и специални добавки. Положени по съответната технология като последен завършващ слой, след изсъхване формират дълготраен декоративен и изолационен слой със следните качества:


- Формира се топла стенна повърхност.  В режим на отопление гарантира 3 -  4 оС  по-висока температурана стенните и таванни повърхности в помещенията в сравнение с традиционните декоративни материали. Обработените с ТЕРМОКЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ стени са топли при допир и не създават усещането за хлад в близост до тях (не “теглят”).
- Предотвратява се появата на кондензна влага и мухъл.  Повърхностната стенна и таванна температури са близки до температурата на прилежащия въздух, винаги по-високи от температурата на оросяване. Антикондензните и противоплесенни свойства имат траен характер и не намаляват в течение на времето.
- Енергоспестяващ ефект.  Малката разлика между температурите на стенната повърхност и прилежащия въздух обуславя ниска плътност на топлинния поток през съответната ограждаща конструкция, вследствие на което топлинните загуби през нея намаляват от 8 до 15%.
- Много добра адхезия към всякакви строителни материали. Покриват с лекота повърхности със сложна форма и конструкции, в т.ч. и от нееднороден материал.
- Добра паропроводимост. Позволяват на ограждащите конструкции да “дишат”.
- Не задържат прах и замърсявания, почистват се лесно с навлажнена мека гъба или кърпа.
- Богата цветова палитра. Възможно оцветяване в желан цвят със стандартни оцветители за латекс, като се препоръчват меките пастелни тонове. 
- Във всички случаи, когато се стремим да  постигнем максимално добър микроклимат и хигиенни условия в обитаемата среда. За целта ТЕРМОКЕРАМИЧНИТЕ ПОКРИТИЯ следва да се нанесет като крайно покритие върху всички стенни и таванни повърхности на помещенията.
- За ограничаване на топлинните загуби през зимата и намаляване по този начин на енергийните разходи, особено при нестационарен режим на отопление. Необходимо е покритието да се нанесе върху всички вътрешни повърхности на външните стени и таваните под неотопляеми покривни пространства.
- За предпазване от кондензна влага и мухъл при ново строителство. Покритието се нанася върху вътрешните повърхности на външните стени, нишите на прозорците, в ъглите между външната стена и вътрешните стени и тавана (ивица min 50 см).
- За отстраняване на конденз и мухъл при съществуващи сгради (саниране). Обработват се засегнатите участъци, вкл. ивица min 50 см около тях.
Функционално необходима дебелина на  сухия филм -  min 0,3 – 0,5 mm (разходна норма 0,3 – 0,5 л/м2), стандарно върху мазилка, шпакловка, гипсофазер, стар латекс или добре залепени тапети. Формира от леко до умерено релефна повърхност в зависимост от начина на нанасяне. Преди нанасяне и периодично по време на нанасянето разтвора да се хомогенизира чрез разбъркване с бавнооборотен бояджийски миксер (до 120 об./мин.) или ръчно със шпакла.
По принцип ТЕРМОКЕРАМИЧНИТЕ ПОКРИТИЯ не изискват разреждане. Когато това се налага от начина на нанасяне, при силно попиващи повърхности или загуба на вода вследствие изпарение, се допуска разреждане с вода не повече от 5% (до 50 ml вода за 1 литър ТЕРМОПOКРИТИЕ ). Валякът да се движи без натиск. Да се работи с ръкавици и подходящо работно облекло. ТЕРМОКЕРАМИЧНИТЕ ПОКРИТИЯ не налагат използването на специални защитни средства.
ЕКОЛОГИЯ: Термокерамичните покрития притежават екологичен сертификат и са безвредни за Вашето здраве. Подходящи са и за хора с алергии, понеже не задържат прах и замърсявания.